App: Reeder 2

Historien om Reeder är lång och krokig, brokig rentav, men den håller vi till en annan gång. Vad som är viktigt att veta nu är att Reeder redan fanns i App Store, dels till iPhone och dels till iPad, samt till Mac med för övrigt. Som så många andra RSS-läsarappar så byggde Reeder på Google […]

iOS 7

Det är underhållande att se hur iOS 7 är hat eller kärlek för folk. Mestadels det senare skulle jag vilja påstå, men det beror väl på vilka kretsar du rör dig i. Det går inte att undgå att det är en stor förändring, mellan iOS 6 och 7. Svårt också att se hur appar som […]