I förra numret berättade vi om Pop, papperslappen för snabba anteckningar. Ink (universal, gratis) är samma sak, fast tänkt för snabbt klotter. Du får en vit sida, du kan rita på den med fingret, och när du är klar så flippar du upp den så sparas bilden till kamerarullen, varifrån du kan skicka den vidare och så vidare. Det görs rätt snygga grejor med Ink, men vill du faktiskt illustrera på din iPhone eller iPad finns det bättre alternativ. Avsaknaden av penslar och färger gör Ink bra för att snabbt demonstrera något, rita en enkel karta för att förklara för en vän, eller bara för snabbt enkelt klotter.