Was It Worth It (iPhone, gratis) är en översiktsapp som ska hjälpa dig lista ut om du lägger tid och energi på rätt saker. När du är klar med ett projekt så lägger du till det i appen och graderar projektet i kategorierna Fun, Knowledge och Money. I slutändan får du diverse översiktsvyer som ska ge dig en känsla av vad som saknas i ditt liv. Kanske lär du dig för lite på dina projekt (låg procentsats i Knowledge), eller så är de helt enkelt inte så roliga som de borde varit. Was It Worth It är en trevlig liten app som förhoppningsvis uppdateras till iOS 7. Undertecknad har dock funnit att den inte hjälper särskilt mycket över tid, men det kan mycket väl bero på mängden projekt jag håller på med.